pexels-photo-45072

CSR – společensky odpovědný byznys

Corporate social responsibility (CSR), česky společenská odpovědnost firem, je označení pro aktivity, které firma dobrovolně integruje do svého podnikání a vztahů s veřejností. Firma nad rámec svých aktivit dělá něco pozitivního pro své okolí,a to zpravidla ve třech oblastech – odpovědné podnikání, rozvoj zaměstnanců a starost o komunitu, péče o životní prostředí.

ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ – Jedná se například o transparentní reporting, dodržování zákonů a férové chování ke stakeholderům.

ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ A STAROST O KOMUNITU – Podpora zaměstnanců v profesním růstu prostřednictvím různých kurzů, školení, koučingu atd., vytváření příjemného pracovního prostředí a smysluplných benefitů. V oblasti komunity to může znamenat přispívání neziskovým organizacím, budování vztahu se stakeholdery.

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – Jde nejen o snižování dopadu aktivit společnosti na životní prostředí například prostřednictvím šetření vodou nebo papírem nebo tříděním odpadů, ale také o aktivní zapojení do vyčišťování přírody a okolí – čištění lesů, řek atd.

Aktivity je vhodné zvolit podle předmětu podnikání a oblasti, ve které působíte. Pokud vyvíjíte software, nebude dávat smysl čištění lesa nebo stavění školky. Mnohem vhodnější bude například pořádat kurzy programování pro mladé studenty, kteří mohou být vašimi potenciálními zaměstnanci.

Z výzkumu společnosti Ipsos vyplývá, že firmu, která podniká odpovědně, jsou lidé 2-3x ochotnější doporučit svému okolí. Pro 79 % dotázaných je důležité, jestli je jejich zaměstnavatel společensky odpovědný a pro 61 % respondentů má CSR význam při rozhodování o nákupu produktů a služeb. Vybrané výsledky výzkumu CSR &Reputationresearch 2016 si můžete prohlédnout zde.

PŘÍNOS PRO FIRMU

  • Ekonomický – CSR nepřináší přímý zisk, ale díky budování mediálního povědomí o značce může firma získat nové zákazníky, a tedy i profit.
  • V oblasti lidských zdrojů – Zaměstnanci mohou být přímo nebo nepřímo ovlivněni CSR aktivitami firmy. Pokud se jich CSR dotklo přímo (například si jejich dítě hraje na hřišti postaveném firmou), mají tendenci být loajálnější. Aktivity také mohou být v souladu se zájmy a přesvědčeními zaměstnance, dáváte mu tím tedy něco navíc.
  • Budování značky – Lidé dotknutí vašimi CSR aktivitami budou značku vnímat jinak a stanou se potenciálními zákazníky. O pozitivním dopadu aktivit se také podělí se svými blízkými, čímž se rozsah dopadu aktivit zvyšuje.
  • Budování partnerství – V rámci jedné CSR aktivity se může spojit více subjektů, se kterými následně můžete navázat bližší vztah a rozšířit si svou síť kontaktů.

Praktické informace přináší Asociace společenské odpovědnosti, která sdružuje přes 200 subjektů z korporátního, veřejného, vzdělávacího a neziskového sektoru.

Předchozí příspěvek
nature-laptop-outside-macbook
Oblíbené

Elevator Pitch – ať si vás zapamatují

Další příspěvek
pexels-photo-256546
Oblíbené

Inspirativní čtení #4