pexels-photo-263532

Feedback – jak jej dávat a přijímat

Pro některé může být nepříjemné feedback nejen přijímat, ale také dávat. Není však pochyb o jeho přínosu v identifikování problémů a jejich možných řešení. Podnikatelé by měli feedback využívat k neustálému vylepšování a rozvíjení jejich byznysu. Díky tomu dosáhnou lepších výsledků rychleji, napomůžou jak profesnímu, tak osobnímu rozvoji svých pracovníků a budování vztahů s nimi. Feedback je také dobrým motivátorem a je důležité, aby ho zaměstnanci dostávali. Ať už jde o to, co dělají dobře nebo špatně, potřebují vědět, jak na tom jsou, aby mohli případně něco změnit.

Zpětná vazba může mít několik podob: celkové hodnocení (ucelená zpětná vazba obsahující jak pozitivní prvky, tak kritiku), pochvala a kritika. Je důležité dodržovat určité zásady – například, pokud někoho chválíte, je dobré to udělat před ostatními. Naopak, pokud někoho kritizujete, vždy tak čiňte za zavřenými dveřmi a mezi čtyřma očima.

Kritika

Pro správnou kritiku existuje několik pravidel: proveďte kritiku rychle, osobně a v soukromí. Pokud nastal nějaký problém, je třeba kritizovat v přiměřené časové lhůtě, nejlépe do pár dní. Je důležité, aby obě strany věděly, co je/bylo špatně, shodněte se proto na faktech a ptejte se a důsledně poslouchejte, co vám chce kritizovaný říct. Možná máte informace od někoho jiného, a proto si vždy ověřte, jestli jsou pravdivé. Vždy kritizujte akci, nikoli člověka. Dohodněte se na nápravě, navrhněte nějaké řešení, nebo se zeptejte kritizovaného, jak by danou situaci řešil. Vždy však musí být jasné, jaký je další krok a jak se bude nastalá situace řešit. Je dobré skončit kritiku pozitivně, ať od vás daný člověk neodchází znechucený a ponížený. Stačí třeba říct, že ačkoliv se tentokrát něco nepovedlo, jindy je vše v pořádku.

Přijímání zpětné vazby

Ať už přichází feedback od šéfa, mentora, kouče nebo z jiného zdroje, je důležité na něj reagovat a poučit se z něj. Buďme upřímní, kritika bolí a většinou chceme být pochválení. Pokud se dostaneme do situace, kdy jsme kritizováni, musíme dobře naslouchat a porozumět tomu, v čem vězí problém, abychom se poučili a zapracovali na sobě. Pokud si nejsme jisti, proč jsme kritizováni, je zásadní se na to zeptat a vyjasnit si to.

Ve chvílích, kdy vás nebo vaše chování někdo kritizuje, máte tendenci se začít hádat a obhajovat se. Při kritice nebo bezprostředně po ní je ale lepší poslouchat, poděkovat, nechat si vše projít hlavou a reagovat až s odstupem. Postupně pak přemýšlejte o tom, co vám bylo řečeno. Myslete taky na to, že ne vše musí být objektivní a konstruktivní. Třeba má s vámi někdo osobní problém, takže kritiku nepřijímejte automaticky za pravdu. Buďte k sobě ale upřímní a pokud vám například vytkli podobné věci i kolegové či kamarádi, nebo si sami myslíte, že máte v dané oblasti určité mezery, zaměřte se na to a přijměte tento fakt. Můžete pak činit kroky, které vám pomůžou se zlepšit a pokud si nejste jistí, co byste pro zlepšení měli udělat, prostě se zeptejte. Co můžete příště udělat jinak, nebo co můžete udělat pro to, abyste na sobě zapracovali?

I když kritika bolí a je nepříjemná, zkuste se na ni dívat objektivně a neurážet se. Můžete se tak posunout dál a zlepšit se.

Nástroje pro zaměstnanecký feedback
Nástroje pro zákaznický feedback
Předchozí příspěvek
pexels-photo-530024
Oblíbené

Jak si vyšperkovat CV

Další příspěvek
Návrhová plocha 1 kopie (2)
Novinky

Proměna firmy