Návrhová plocha 1 kopie (2)

Proměna firmy

Svět IT se neustále rozvíjí a mění, firmy přecházejí na zcela nové pracovní nástroje nebo vylepšují a aktualizují ty stávající. A to je věc, které se ve společnosti manica s.r.o. věnujeme. Pro koncové uživatele, kteří mají zakořeněné nějaké své pracovní návyky, to často znamená razantní změnu ve stylu práce, spolupráce a komunikace s kolegy. Změny obecně v lidech vyvolávají negativní emoce a my se snažíme jim tu změnu usnadnit a zpříjemnit. Jazyk a názvosloví v IT bývá občas složité a my jsme vlastně takovou spojkou mezi IT a koncovými uživateli, kdy se vše snažíme komunikovat srozumitelným jazykem.

Našim cílem je ukázat koncovým uživatelům dílčí funkce a benefity jednotlivých nástrojů zajímavou, efektivní, a přitom odlehčenou formou tak, aby je byli následně schopni aplikovat do každodenní praxe. Zaměřujeme se především na technologii Office 365, ve které máme největší znalost.

 Jak taková komunikace probíhá?

 Nejdůležitější bodem ze všeho je znalostní portál, na kterém jsou umístěné návody. Máme připravenou celou sérii návodů a tipů a triků napříč aplikacemi Office 365, které stále rozšiřujeme a aktualizujeme.

Portál sám o sobě je postavený na technologii SharePoint. Uživatelé si tak osahají novou technologii v praxi. Velkou výhodou je, že veškeré informace jsou zde trvale k dispozici a dá se zde rychle vyhledávat. Je to také ideální místo pro nově příchozí zaměstnance, kteří se zde seznámí s pracovními nástroji bez zdlouhavého zaškolování.

Součástí portálu je diskuze, kde se uživatelé mohou ptát, pokud si s něčím nevědí rady. Je to otevřená diskuze, kde si uživatele radí i navzájem a dochází tak ke sdílení znalostí. Je to pro nás také místo pro sběr zpětné vazby. Vidíme, s čím mají uživatelé problémy a následně tomu můžeme přizpůsobit komunikaci.

S portálem je úzce spjat další kanál a tím je e-mailový newsletter. Jsme si vědomi toho, že uživatelé dostávají spoustu e-mailů a nechceme je zahlcovat ještě dalšími e-maily plnými textu. Proto v newsletteru klademe důraz na atraktivní grafické zpracování a obsahuje jen krátké anotace k vybraným tipům a trikům s odkazem na znalostní portál.

Pokud jsou možnosti, můžeme komunikaci pojmout i ve větším měřítku, kdy využijeme další komunikační kanály, jakou jsou plakáty, polepy, videa, workshopy atd. Vždy záleží na požadavcích a možnostech zákazníka, kterému následně vše přizpůsobíme na míru.

Koncoví uživatelé jsou pro nás cílovou skupinou a jsou to právě oni, kdo nástroje nejvíce používá. Projekt by tedy neměl končit jen nasazením nových nástrojů. Závěrečnou fází úspěšného projektu by proto měla být aktivní komunikace právě směrem k nim.  IT oddělení nebývá ve firmách zrovna to nejpopulárnější a my se to snažíme pomalu měnit.  A tímto přístupem, kdy přecházíme z reaktivního k proaktivnímu přístupu a aktivní spolupráci a komunikaci s koncovými uživateli, zvyšujeme kredit a vylepšujeme povědomí právě o IT.

Předchozí příspěvek
pexels-photo-263532
Oblíbené

Feedback – jak jej dávat a přijímat

Další příspěvek
nature-laptop-outside-macbook
Oblíbené

Elevator Pitch – ať si vás zapamatují